De Sint heeft eens goed op Facebook gekeken,
en wat is gebleken?
Stefanie Dam is de winnares van een Sint pakket!
Dus kom het maar gauw ophalen voor veel snoeppret