Een eerste reactie: “Het is me lekker!”

De complete beoordeling volgt…