Avond4Daagse Steenbergen – Algemene voorwaarden 2022

Deelname
Deelname staat open voor iedereen. De inschrijving bedraagt €5,- per persoon en is niet retourneerbaar. De deelname is geheel op eigen risico. Deelnemers moeten op de aangegeven route blijven en de aanwijzingen van organisatie, begeleiding, politie en verkeersregelaars opvolgen. Bij niet opvolgen van aanwijzingen of wanordelijk gedrag kan de organisatie de deelnemer(s) diskwalificeren.

Afstanden
De Avond4daagse Steenbergen heeft een afstand van 5 kilometer die te voet, vier avonden achter elkaar, dient te worden afgelegd. Bij deelname dient de deelnemer op de aangegeven route te blijven. Hierbij dient de deelnemer op het verkeer te letten.

Inschrijftermijn
De voorinschrijving is tot 13 september 2022 mogelijk via de website van Albert Heijn Achterberg. Hierbij zijn de kosten €5,- per inschrijving en te bestellen tot en met maandag 12 september 2022. De laatste inschrijfmogelijkheid is dinsdag 13 september bij de start. De inschrijfkosten bedragen dan €7,50 per inschrijving.

Bewijs van inschrijving
Na inschrijving via de website en/of ter plaatse, dient de deelnemer zijn/haar ticket online of uitgeprint te kunnen laten zien. Bij bewijs van inschrijving ontvangt de deelnemer op dinsdag 13 september 2022 een tas, bidon en armband. Bij het omdoen van de armband ontvangt de deelnemer elke avond iets lekkers en op de laatste avond een medaille.

Start- en finishlocatie
De start- en finishlocatie is op de Markt in Steenbergen. De verschillende routes worden op een later moment bekend gemaakt via het programmaboekje.

Starttijden
Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: vertrek om 18:30 vanaf de Markt in Steenbergen.

Aanmelding
Aanmeldingen kunnen door middel van het bestellen van een ticket via de website van Albert Heijn Achterberg (https://www.albertheijnachterberg.nl/product/avond4daagse-2022/) tot en met maandag 12 september 2022. Dinsdag 13 september kan er bij de start ook nog ingeschreven worden.

Geneeskundig onderzoek
Voor deelname is geen geneeskundige verklaring vereist. Desgewenst kunt u een keuring aanvragen bij uw huisarts of bij een van de Sport Medische Adviescentra.
EHBO-functionarissen hebben de bevoegdheid u de deelname/ c.q. het verdere deelnemen te verbieden.

Routes
Voor iedere dag zijn verschillende routes samengesteld. De verschillende routes worden op een later moment bekend gemaakt via het programmaboekje. Alle geldende verkeersvoorschriften moeten stipt worden opgevolgd. De deelnemers dienen zich nauwgezet te houden aan de aangegeven richting, aanwijzingen op en langs de weg c.q. van de hekbewakers/verkeersregelaars.

Kleding
Gemakkelijk zittende (sport)kleding wordt aanbevolen waarbij het bovenlichaam bedekt dient te zijn en te blijven.

Wandeltempo
De beschikbare tijd voor het afleggen van de parkoersen is voldoende om een rustig tempo aan te houden. Hardlopen is niet toegestaan.

Muziek
Deelnemers mogen hun eigen muziek meenemen. Deze dient niet hoorbaar te zijn voor andere deelnemers en zijn dus voor eigen gebruik.

Huisdieren
Het meenemen van huisdieren op de routes is toegestaan, mits deze zijn aangelijnd. De deelnemer met huisdier dient een opruimmiddel mee te nemen en tijdens de wandeling en op de Markt eventuele uitwerpselen op te ruimen. Dit dient uiteraard weg te worden gegooid in een daarvoor bestemde afvalbak.

Afval
Wij verzoeken u afval onderweg weg te gooien in afvalbakken. Is er geen afvalbak in de buurt? Dan dient de deelnemer het afval bij zich te houden. Het weggooien van afval op niet daarvoor bestemde plekken, is verboden. Zo zorgen we samen voor een schoon Steenbergen.

Gebruik beeltenis
Deelnemers gaan akkoord met het gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video etc. voor promotionele doeleinden van Avond4daagse Steenbergen en partners zonder daarvoor een vergoeding te claimen.

Aansprakelijkheid
Avond4daagse Steenbergen, Albert Heijn Achterberg en andere partners zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of geldelijk aansprakelijk voor geleden schade als gevolg van ongevallen en/of ziekte, dan wel diefstal van goederen van deelnemers, ongeacht de oorzaak. Deelname geschiedt op eigen risico. Door inschrijving en deelname aan de Avondvierdaagse Steenbergen verklaart iedere deelnemer bekend te zijn met alle op dit wandelevenement betrekking hebbende bepalingen en voorschriften en deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Indien door welke omstandigheid of omstandigheden dan ook het evenement geen (verdere) doorgang kan vinden, bestaat er géén recht op vergoeding van kosten en/of teruggaaf van betaalde inschrijfgelden.

Beslissingsbevoegdheid
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet dan wel aanvullende of afwijkende maatregelen moeten worden genomen, beslist het bestuur van Avond4daagse Steenbergen en partners.

Betalingstermijn
Het bedrag per inschrijving dient voor start van de Avond4Daagse op dinsdag 13 september 2022 om 18:30 te zijn betaald. Voor het online ticket via Albert Heijn Achterberg dient het ticket besteld en betaald te worden voor dinsdag 13 september 2022.

Contactgegevens
Albert Heijn Achterberg
Lindenburghlaan 1
4651 TM Steenbergen
Telefoon: 0167-56 31 60
E-mail: info@albertheijnachterberg.nl
KvK-nummer: 51674483