Maakt jouw zoon of dochter elke dag netjes een vakje open of zijn inmiddels alle vakjes al geopend?