Marin eet een bord met krieltjes. Eerst eet ze twee krieltjes op. Daarna eet ze de helft van wat er op dat moment nog op haar bord ligt ook op. Dan eet ze weer twee krieltjes op en vervolgens weer de helft van wat er nog op haar bord ligt. Na deze stappen liggen er nog 8 krieltjes op het bord van Marin.

Hoeveel lagen er op het bord van Marin toen ze begon met eten?